HomeWeb hostingDomeinnaamregistratieInformatie
BedrijfsinformatieVeel gestelde vragenAlgemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden - Voorwaarden voor Acceptabel gebruik
 1. Cliënt geeft te kennen dat deze de diensten van DreamHost.nl Web hosting niet zal gebruiken om een misdaad of fraude te plegen of iemand anders aan te zetten tot het plegen hiervan.
 2. Het is cliënt niet toegestaan om zonder toestemming uit naam van een andere gebruiker te handelen, of om de eigen naam, leeftijd of identiteit onjuist te vermelden in e-mail, post naar nieuwsgroepen, forums of op mailing lijsten.
 3. Gebruik van DreamHost.nl Web hosting om informatie te verzenden of te ontvangen dat patenten, handelsmerken, copyrights of bedrijfsgeheimen van ieder andere (rechts)persoon schaadt, is verboden; hiertoe wordt o.m gerekend het digitaliseren van muziek, films, foto's of ieder ander materiaal of software waarop copyrights berust.
 4. Cliënt stemt in om de diensten van DreamHost.nl Web hosting niet te gebruiken voor het doorsturen, verspreiden, bewaren of verwerken van erotisch, obsceen, of pornografisch materiaal, of ieder ander materiaal dat kan worden beschouwd als laakbaar, inclusief - maar niet begrensd door - pornografisch, racistisch, satanisch, of materiaal bestemd voor een volwassen publiek. DreamHost.nl Web hosting behoudt zich het recht om materiaal als zodanig te bestempelen.
 5. Tegen cliënten die de servers van DreamHost.nl Web hosting misbruiken voor het verzenden van ongewenste commerciële e-mail (SPAM) wordt direct actie ondernomen, zoals reeds in de Voorwaarden beschreven.
 6. Het is cliënt niet toegestaan om via DreamHost.nl Web hosting een verlammende hoeveelheid bestanden naar een netwerk te versturen.
 7. Het vervalsen van headers, of iedere andere indentificeerbare informatie, is verboden. Het gebruik van een misleidend e-mail adres (uwnaam@uwdomeinnaam.xxx.nospam) in nieuwsgroepen om SPAM e-mail collectors op het verkeerde been te brengen, is wel toegestaan.
 8. Gebruik van de diensten van DreamHost.nl Web hosting om een gelijkwaardig item in meer dan drie nieuwsgroepen of mailinglijsten te posten is verboden. Alle post in een nieuwsgroep dient te geschieden volgens de Voorwaarden van deze nieuwsgroep.
 9. Gebruik van de diensten van DreamHost.nl Web hosting voor een activiteit die de andere cliënten of een ieder ander ongunstig beïnvloedt, is verboden. Hiertoe worden ook "denial of service" aanvallen gerekend.
 10. Cliënt geeft te kennen de diensten van DreamHost.nl Web hosting niet te gebruiken voor het opzettelijk verspreiden van computer viri, wormen, "Trojan horses" of ieder ander schadelijke software. Cliënt geeft verder aan voorzorgsmaatregelen te zullen treffen of reeds te hebben getroffen om het ongewild verspreiden van zulke schadelijke software tegen te gaan.
 11. De Web hosting pakketten van DreamHost.nl Web hosting worden aangeboden op zgn. "shared servers". Dat betekent dat er meerdere Web hosting pakketten op één server zijn geïnstalleerd. Cliënten die buitensporig veel gebruik maken van de systeem resources van een server, benadelen op die manier de overige cliënten op die server. Cliënten is het daarom niet toegestaan om buitensporig veel gebruik te maken van processortijd en geheugen. Het is cliënten niet toegestaan om programma's te draaien die andere cliënten of de werking van de server negatief beïnvloeden.
  1. DreamHost.nl Web hosting staat het in sommige gevallen toe, dat programma's constant in de achtergrond draaien. Per geval wordt bekeken of dit is toegestaan, alsmede de extra kosten die worden berekend. De kosten worden gebaseerd op de hoeveelheid systeem resources die er constant worden gebruikt. Port forwarders zullen nimmer worden toegestaan.
  2. Cliënten mogen geen ongeautoriseerde processen via hun Web hosting pakket uitvoeren. Hiertoe wordt o.m. het volgende gerekend : Eggdrop IRC bots, IRC bouncers, Screened processes, Server daemons, IRC clients, ICQ clients of iedere andere vorm van een instant messaging service.
  3. Het is cliënten niet toegestaan om bestanden over meerdere Web hosting pakketten te verdelen, om op die manier geen aanvullende kosten (web server ruimte, dataverkeer) te hoeven betalen.
  4. Het is cliënten niet toegestaan om chat rooms te installeren. Chat rooms kosten over het algemeen erg veel systeem resources en kunnen derhalve niet worden aangeboden als optie op de shared servers van DreamHost.nl Web hosting.
  5. Het is cliënten niet toegestaan om een forum te installeren zonder toestemming van DreamHost.nl Web hosting. Het gebruik van een forum is over het algemeen gratis. Gebruikt een forum echter een buitensporige hoeveelheid systeem resources, dan zullen extra kosten worden berekend gebaseerd op de verbruikte systeem resources. Forum software die gebruik maakt van een flat-file database (UltimateBB, YaBB, IkonBoard), wordt nimmer toegestaan.
  6. Ten minste negentig procent (90%) van de web pagina's van de cliënt dienen aan elkaar gelinkt te zijn via bestanden op de server. Web hosting pakketten mogen niet gebruikt worden als opslagplaats of voor externe backup. Web hosting pakketten die geen web pagina's, een grote hoeveelheid aan ongelinkte bestanden bevatten, of die worden gebruikt als mirror voor geärchiveerde bestanden kunnen worden afgesloten.
  7. Cliënten die meer dan duizend e-mails (ook hiervoor geldt een nultolerantie aangaande SPAM) per dag willen versturen, dienen hiervoor uit te wijken naar een alternatief Web hosting pakket. U kunt hiervoor contact opnemen met Webdorado Networks.
 12. We reageren sterk op ieder gebruik of poging tot gebruik van een Internet-verbinding of een computer zonder toestemming van de eigenaar; tot zo'n poging wordt o.m. gerekend : "Internet scamming" (iemand's wachtwoord proberen te ontfutselen), diefstal van een wachtwoord en het scannen naar een beveiligingslek. Ieder ongeautoriseerd gebruik van pakketten of computers door een gebruiker, zelfs indien het aangevallen pakket of computer niet tot ons netwerk behoort, zal tot actie tegen de aanvaller leiden; tot mogelijke acties worden gerekend : waarschuwingen, tijdelijke of algehele afsluiting van een Web hosting dienst en strafrechtelijke vervolging.
 13. Gebruik van de diensten van DreamHost.nl Web hosting om persoonlijke informatie te verzamelen, of te pogen dit te doen, over een derde partij zonder hun goedkeuring is niet toegestaan.
 14. Cliënt geeft aan dat deze de diensten van DreamHost.nl Web hosting niet zal gebruiken om minderjarigen te kwetsen of een poging hiertoe zal ondernemen; hieronder valt tevens de verzending van pornografisch, obsceen of ontheiligend materiaal aan minderjarigen.
 15. Cliënt geeft aan dat het geen materiaal zal verspreiden dat bedreigt, aanspoort tot lichamelijk geweld, vernietiging van eigendom of de privacy schaadt van een persoon of entiteit.
 16. Cliënt geeft aan zich ten alle tijde beleefd en respectvol te zullen gedragen tegen andere cliënten en de medewerkers van DreamHost.nl Web hosting.
Vorige pagina <<
 
 Domeinnaam opzoeken
Wilt u weten of een domeinnaam nog niet door iemand anders geregistreerd is, dan kunt u dat gemakkelijk zelf opzoeken door hieronder de gewenste naam in te vullen en een extensie te selecteren :
.
 DreamHost.1 Web hosting pakket

 
 Affiliate programma
Vanaf heden kunt u bij DreamHost.nl Web hosting op een gemakkelijke manier geld verdienen met uw eigen web site. Meldt u daarom direct aan voor het Affiliate programma. U vindt er hier meer over.
 
 Powered by...
SuperMicro SuperServersTyan Transport ServersRAID-1 MirroringcPanel 11 controle paneelSoftaculous auto-installerGigabit EthernetCentOS x86_64AMD Opteron DreamHost.nl Web hosting maakt gebruik van A-kwaliteit servers van de merken SuperMicro en Tyan, die minimaal zijn voorzien van twee AMD Opteron processoren. Op deze servers draait de 64-bits versie van CentOS (Red Hat Enterprise Linux) en het veelomprezen cPanel 11 controle paneel. Het cPanel 11 controle paneel is daarnaast ook nog uitgebreid met de Softaculous auto-installer.

De servers van DreamHost.nl Web hosting staan in het ultramoderne DataBarn Datacenter te Amster-
dam en zijn verbonden met o.m. AMS-IX, NL-IX, BNIX, LINX en FreeBIX. De transit loopt verder via Interoute, Cogent Communications, JointTransit of Telia, om u de snelst mogelijke route naar onze servers te kunnen garanderen. meer
 

DreamHost.nl Web hosting . Crooswijksesingel 29/A . 3034 CJ  ROTTERDAM
Deze pagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal; Duplicatie is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf; DreamHost.nl
en DreamHost.be zijn handelsnamen van uDome Internet Services; Copyright © 2003-2024; Alle rechten voorbehouden; Prijzen excl. 21% BTW.
Algemene Voorwaarden | Privacybeleid